Saznomre.az

sn


⚠️ Diqqət..!
Online Bank kartla ödəniş zamanı
ödənilən məbləğ geri qaytarılmır.


Sayta PulPal ödəniş səhifəsinə keçid edərək Mobil nömrələri Debet kartla və taksit kartla ödəniş edə bilərsiniz.Bütün Bank kartlardan faizsiz ödəyin.Taksit kartla ödənişlər 60₼ daxil yuxarı qiymətə olan nömrələri 1-6 ayadək faizsizdi ödəniş edə bilərsiniz.


Müştəri Xidmət Mərkəzləri
olmayan Şəhər və Rayonlarda
nömrənin qeydiyyatı icra olunmur.