Saznomre.az

sn


⚠️ Diqqət..!
Online Bank kartla ödəniş zamanı
ödənilən məbləğ geri qaytarılmır.


Ödəniş qaydaları:Sayta PulPal ödəniş səhifəsinə keçid edərək Mobil nömrələri Debet kartla ödəniş edə bilərsiniz.Bütün Bank kartlardan faizsiz ödəyin.Saytda göstərilən qiymət nömrənin tam qiymətidir.Taksit ödənişlərdə əlavə xidmət haqqı alıcı tərəfdən ödənilir.


Müştəri Xidmət Mərkəzləri
olmayan Şəhər və Rayonlarda
nömrənin qeydiyyatı icra olunmur.